Onderzoek / Advies
De noodzaak tot het verrichten van onderzoek bij bomen kan meerdere aanleidingen hebben:

-Tijdens de boomcontrole is geconstateerd dat er een aantasting en/of holte is, etc. Nader onderzoek kan uitsluitsel geven over de veiligheid van de boom en inzicht geven over de te nemen maatregelen.

-De boom/(bomen) vertoont een achteruitgang in groei; wat is er aan de hand? Is de boom nog wel veilig?

-Er wordt gebouwd in de directe nabijheid van de boom; welke maatregelen kunnen/ moeten genomen worden om de boom/ bomen zonder nadelige effecten te handhaven? (Boom-Effect-Analyse)

-De boom/ bomen moet wijken voor...; kan er succesvol verplant worden?

-Er is een calamiteit gebeurd! bijv. breuk in de waterleiding, brand, etc.;wat zijn de effecten voor de bomen en welke maatrgelen kunnen worden aanbevolen?


Een degelijk onderzoek met een duidelijke uitspraak over veiligheid de toekomstverwachting en de te nemen maatregelen, geeft een duidelijke basis waarop beslissingen kunnen worden genomen.
Een onderzoek vr de bouw of direct na een onverwachte gebeurtenis (bijv.het morsen met ...) kan mogelijke teleurstellingen voorkomen en de boom behoeden voor onnodige aanslagen op de gezondheid.Uiteindelijk kan een boom,(natuurlijk afhankelijk van de standplaats en met wat geluk en goede zorg) heel lang blijven staan!!
Contact: tel: 0183 636 636, fax: 0183 665 689, email: info@boomadvies.com