Verplanten
Verplanten van grote bomen is een waar kunststukje als je het zo ziet van een afstand. Veel voorbereiding en afstemming gaan er aan vooraf.


Vooral als de boom nog over een afstand vervoerd moet worden


Het spreekt vanzelf dat inzicht en kennis van zaken nodig zijn om een verplantklus uit te voeren.
Om teleurstellingen te voorkomen is het van belang dat vooraf wordt beoordeeld en zonodig wordt onderzocht, of een verplanting succesvol kan/zal zijn. Beworteling, groeiplaats, nieuwe standplaats en conditie van de boom zijn spelen een rol.
Ook het regeneratievermogen van de boom speelt een rol. Sommige boomsoorten laten zich om die reden moeilijk of niet verplanten. In ieder geval is een voorbereiding op de verplanting noodzakelijk.
Contact: tel: 0183 636 636, fax: 0183 665 689, email: info@boomadvies.com