Landschapsbeheer
Landschapsbeheer zijn in feite maatregelen, die genomen worden om de beeldkwaliteit en de natuurwaarde van het landschap ter plaatse in stand te houden of te verhogen.het op de goede manier knotten van wilgen, met oog voor de mogelijkheden die een oude knotwilg kan hebben. Accent ligt op een goede uitvoeraanleg van een natte oever/ plas-drasoever om meer ruigte te creeren als bescherming voor de groene glazemakeronderhoud van geriefhoutbosje in het veenweidegebied


Contact: tel: 0183 636 636, fax: 0183 665 689, email: info@boomadvies.com